Group A: 逢星期二、四 09:30 - 12:30 (3小時)
Group B: 逢星期一、三、五 09:30 - 12:30 (3小時)
Group C: 逢星期一至五 09:30 - 12:30 (3小時)
   
Group D: 逢星期二、四 13:30 - 16:30 (3小時)
Group E: 逢星期一、三、五 13:30 - 16:30 (3小時)
Group F: 逢星期一至五 13:30 - 16:30 (3小時)
Group G: 逢星期一、三 09:30 - 12:30 (3小時)
 
報名表格下載:
2020 All is Well! 幼稚園校園 「特別企劃」 報名表

最新消息

更多詳情

Last month March 2024 Next month
S M T W T F S
week 9 1 2
week 10 3 4 5 6 7 8 9
week 11 10 11 12 13 14 15 16
week 12 17 18 19 20 21 22 23
week 13 24 25 26 27 28 29 30
week 14 31